"Cos dentes.
Defenderei cada palmo de terra da miña patria.
Cos dentes."

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política