"Cos dentes.
Defenderei cada palmo de terra da miña patria.
Cos dentes."