Nas últimas semanas, e a raíz do infortunado pasamento dun preso folguista na illa, contra Cuba está a se desatar unha feroz campaña político-mediática que procura dobregar o goberno cubano e facer que abandone os vieiros revolucionarios emprendidos no ano 1959.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política