Enmarcamos esta decisión no contexto da proceso de expansión imperialista en Europa do Leste e da campaña represiva do goberno de Kiev, dominado por unha xunta criminal respaldada polos monopolios europeus e norteamericanos.