Aprendemos tamén que avanzamos con cada proxecto transformador que iniciamos, porque de todos eles saímos con máis compañeiras conscientes da necesidade do traballo militante, malia que algunhas das anteriores fiquen quizáis polo camiño.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política