Algúns apuntamentos ante as novas eleccións Gregas

Desde as formacións revolucionarias temos que atender e desvelar as intencións reais das organizacións que son toleradas, promovidas e alentadas desde o capital e os Estados burgueses, con promesas que ofrecen un relaxamento da explotación, que só rematan por introducir nova frustración nos pobos.