Esta é a loita contemporánea do capitalismo pola acumulación e a concentración da riqueza, é a lei que somete a pobos e civilizacións. Por esta causa, os nosos dereitos quedan subordinados ao instinto de ser máis ricos daqueles que xa son inmensamente ricos.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política