Esta é a loita contemporánea do capitalismo pola acumulación e a concentración da riqueza, é a lei que somete a pobos e civilizacións. Por esta causa, os nosos dereitos quedan subordinados ao instinto de ser máis ricos daqueles que xa son inmensamente ricos.