En coherencia coas nosas posicións, e tal como recollemos no noso posicionamento perante a XIII Asemblea, presentaremos unha candidatura ao Consello Nacional, baseada na defensa do espazo político que representamos. Pretendemos que sexa a candidatura de toda a militancia que defenda estes principios, e non só de membros da nosa organización, polo que nela participarán, na medida do seu desexo, militantes do BNG que apostan por este rumo para o conxunto da frente. Non tería sentido a existencia dunha candidatura conxunta con ApU, con base nun documento no que pode haber coincidencias, dado que a UPG é tamén corresponsábel de termos chegado a esta situación, e a súa actuación nos organismos locais e comarcais do BNG e en Galiza Nova, ben como a súa práctica institucional, non se corresponde co que, neste momento, defende no documento oficial. Tampouco procede buscarmos unha alianza con outros sectores do BNG, que agora pregoan “o pluralismo” en triste contraste coa súa práctica recente, da cal é boa mostra o regulamento das eleccións municipais, que representou, polo seu sectarismo, a maior fonte de conflitos internos nas diferentes localidades dos últimos tempos. Por tanto, presentarmos a nosa propia candidatura é a única opción viábel e honesta de actuación nesta XIII Asemblea Nacional.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política