Foron gobernos de PSOE e PP os que se foron alternando, nestas últimas dúas décadas e media, no seu afán de ir adecuando o mercado laboral do Estado español ás continxencias que demandaban os intereses do capital e da patronal.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política