SUMARIO

Maio de 2017

  • O mito do país das vacas, os fachas e os narcos. Anxo Noceda
  • A centralidade da negociación colectiva. Manolo Simón.
  • Entrevista a Ramiro Oubiña.
  • Tempos convulsos, tempos revoltos. Paula Castro.
  • Subcontratación e precarización do traballo. Alba Fidalgo.
  • Amancio Ortega: explotación capitalista como modelo. Ximena González.
  • A inxerencia como mecanismo de dominación dos pobos. Borxa Castro.
  • Entrevista a Patricia Cordo
  • Recomendacións
  • Metamorfose. Paco Souto.

A 3ª Asemblea Nacional do MGS acorda impulsar o proceso constituínte dunha nova organización adaptada á nova fase política