Reflexións e aprendizaxes sobre a Revolución Catalá

Abril de 2018

A revolución democrática pola liberdade de Cataluña chegou a un punto de inflexión no que, sendo evidente o moito que se avanzou no proceso, tamén o é que non conseguiu ainda concretizar os seus obxectivos, polo que está nunha fase de debate sobre as tácticas e estratexias a seguir de aquí en diante. Independentemente deses debates e dos acontecementos mais recentes e inmediatos, vemos vemos necesario analizar o percorrido desta experiencia ainda en marcha, e tirar algunhas conclusións que nos sirvan para avanzar no noso propio camiño como pobo tamén negado polo Estado Español.

Son moitas as leccións que o proceso soberanista catalán, a maior ameaza que enfrentou até hoxe o réxime postfranquista español pode ensinarnos de cara a abrirmos un camiño propio de ruptura. Neste documento tentamos analizar algunas delas.